Ελλάδα

Country Ελλάδα with capital Athens is located in region Europe with population 10715549 and surface area of 131990 square meters. Ελλάδα currency is Euro with symbol
WOOP!!! Ελλάδα is independent. Ελλάδα is NOT landlocked.