Κύπρος

Country Κύπρος with capital Nicosia is located in region Europe with population 1207361 and surface area of 9251 square meters. Κύπρος currency is Euro with symbol
WOOP!!! Κύπρος is independent. Κύπρος is NOT landlocked.